Meer resultaten voor gezond sporten

Gezond sporten Gezond sporten.
De juridische basis voor het beleid rond gezond en ethisch sporten wordt gevormd door het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten GES-decreet. Dit decreet vervangt het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening.
Gezond sporten, dat is ook gezond eten Sport Vlaanderen.
Meer achtergrondinformatie over de voedingscategorieën en de gezond leven tips vind je op de website van Vlaams Instituut Gezond Leven. Eten en sporten? Moet je extra eten wanneer je gaat sporten? Wie minder dan een uur loopt, hoeft geen extra voeding te voorzien.
Gezond sporten Website Gezond sporten van de Vlaamse overheid.
We presenteerden een ruime waaier aan sessies: van laagdrempelig bewegen, over prikkels voor bewegen en sporten op latere leeftijd, tot sport als hefboom voor competentieontwikkeling. Je kan nu de presentaties van deze kennisdag raadplegen, alsook de presentaties en artikels van de vorige kennisdag gezond sporten van 7 december 2016.
Trainen Gezond sporten.
Website Gezond sporten van de Vlaamse overheid. Zoek in de sites over Gezondsporten. U bent hier. Hoe moet ik mijn fysieke conditie verbeteren? Wanneer en hoeveel moet ik trainen? Op een heleboel vragen hebben recreatiesporters, competitiesporters en ook hun trainers niet onmiddellijk een antwoord.
Gezond sporten.
Jammer genoeg neemt met het aantal sporters ook het aantal sportblessures toe. Om letsels te voorkomen en levenslang te kunnen blijven sporten, moeten de beoefenaars dus wel een aantal regels in acht nemen. Een zeer interessante website over gezondheid en gezond sporten is www.gezondsporten.be.
Geestig Gezond Sporten.
Geestig Gezond Sporten. Geestig gezond sporten. Op naar een inclusief sportaanbod voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden! Geestig gezond sporten wil sportclubs en de bredere samenleving informeren en oproepen bijzondere aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden.
Gezond sporten VRT NWS. VRT NWS. VRT NWS.
Gezond sporten 10 geboden om veilig de weg op te gaan bij het sporten. De lente komt eraan, we gaan weer meer sporten. Maar waar kunnen we best op letten als we de weg opgaan met de fiets, of als loper?
Gezond sporten Sneeuwsport Vlaanderen.

Contacteer ons